Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumu