BİZ KİMİZ?


Ulusal ve Uluslar arası düzeyde 30 yılı aşkın mesleki bilgi birikimine ve uygulama pratikliğine sahip, çok çeşitli sektörlerde deneyim kazanmış, mesleki etik ilkelerine bağlı, çözüm odaklı düşünen ve de analiz yeteneğine sahip, ulusal ve evrensel mesleki üst örgütlerin ve düzenleyici kamu otoritelerinin belirlediği standartlar dahilinde yerel ve çok uluslu şirketlerin ‘’ bağımsız denetim ve özel denetim ‘’kapsamında tüm konular da kamu yararını da gözeterek , kalite standartlarını en üst düzeyde uygulayarak denetim yapmak üzere Bileşke Bağımsız Denetim A.Ş. nde entelektüel sermayemizi ortaya koyduğumuz ‘’ortakların tamamı alanında en yetkin mali müşavirlerden’’oluşan bağımsız denetim şirketiyiz.

Kuruluş Felsefemiz


Kuruluş Felsefemiz İşimizde dürüst, tarafsız, sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, hesap verebilir ve şeffaf olmak temel ilkelerimiz yanında; - En kaliteli hizmeti en doğru zamanda sunmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz eder onlara doğru çözümler sunarız. - Faaliyetlerimizde her zaman tarafsız ve bağımsız hareket eder müşteri memnuniyetini azamileştiririz. - Mesleki bilgi ve yeterliliğimizi arttırmakta gerekli özeni gösterir, çevre ve insan sağlığına duyarlı, toplum değerlerine bağlı, ilişkilerimizde ve iletişimde şeffaf davranırız. .

Misyon & Vizyon


Misyonumuz
Yüksek standart ve kalitede ve en uygun maliyetle ürettiğimiz hizmetlerimizi ,denetim hizmeti talep edenlere şeffaf ve yenilikçi yaklaşımlarla sunarak onların her aşamada yüksek güvenli partneri olarak firmalarına değer katan bir bağımsız denetim şirketi olma sürekliliğini pekiştirmektedir. .

Vizyonumuz
Yerel ve Uluslar arası rekabet koşullarında işletmelerin ihtiyaç duyduğu denetim ve danışmanlık hizmetlerini doğru zaman ve en üstün kalitede sunabilmek için entelektüel sermayemizi en verimli şekilde kullanıp işletmelere dolayısıyla sektör ve ekonomilere artı değer yaratmak ve yaratılan değerden payımıza düşeni adil şekilde paydaşlarımızla bölüşürken ,kamu yararını gözeterek organizasyonlar da sinerjik yönetimin gelişimine katkı sunmaktır.