BLOG

5 Eylül 2019

VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri […]
21 Ağustos 2019

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

21 Ağustos 2019

ŞİRKETLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLAVE YÜK DEĞİL !

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2018/11597 sayılı karar, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak […]
16 Ağustos 2019

NAKDİ KREDİLERİN YÜZDE 47’Sİ BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINA GİRİYOR

Yapılan etki analizinde 500 milyon TL sınırına göre bankacılık sektörü toplam nakdi kredilerinin yüzde 33’lük kısmı düzenleme kapsamında iken 100 milyon TL sınırına (2 bin 128 […]
12 Ağustos 2019

ŞİRKETLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA DURUMU SORGULAMA

http://dtsorgu.kgk.gov.tr – Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermez.
12 Temmuz 2019

KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

(KÜMİ FRS ) DENETİM ALANINDA KÜMİ FRS DÖNEMİ BAŞLIYOR… HAZIR MISINIZ? TASLAK METİN
12 Temmuz 2019

11.Kalkınma Planında Yönetim Danışmanlığı Safhası

Yönetim Danışmanlığı Tanımlı Meslek Haline Getirilerek, Yönetim Danışmanlığı Odalarının Kurulması Ve Sertifikasyon Ve Sınav Süreci Aşamaları Getirilebilir. Uluslar arası Etik İlke Ve Standartlara Uyum Süreci Başlayacaktır. […]
20 Mayıs 2019

Bağımsız Denetim Derneğimiz üyeleri için bir kurs düzenlebilir miyiz?

Kurs düzenlemek için yapmamız gerekenler nelerdir? Milli Eğitim ,dernek tarafından düzenlenen bir kursa karışabilir mi ya da denetleyebilir mi? MEB’e bağlı bir okulun sınıfını bu amaç […]
20 Nisan 2019

DENETİME İLİŞKİN KISITLAMALAR

TTK Madde 400 Bağımsız DenetimYönetmeliği 22 ve 26’ncimaddeler TTKMadde 400 DENETİME İLİŞKİN KISITLAMALAR Aşağıda sayılanlar Denetlenecek Şirkette Denetçi Olarak Görev Alamaz (TTK Md.400/1) 1- Denetlenecek şirkette […]