BLOG

18 Şubat 2019

Şirketiniz Bağımsız Denetime Tabimi ?

16 Şubat 2019

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2019%2F02%2F20190216.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2019%2F02%2F20190216.htm&fbclid=IwAR3Ih8cTTw4xF7_PNmWD97CC4NIS3naJoEB6oWXphDqDNnvlo4seDZnP0iQ 16.02.2019
15 Şubat 2019

KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU ÖRNEĞİ

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No : 75935942-050.01.04-[01/71] Karar Tarihi: 14/02/2019 Konusu : 2004 sayılı Kanunun 286/1-(e) maddesi ve Konkordato […]
13 Şubat 2019

TFRS 2019 Seti Yayımlanmıştır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumun sağlanması amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yapılan güncellemeleri içeren TFRS 2019 Seti yayımlanmıştır. http://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/9181/2019-Gu%CC%88ncellemeleri?fbclid=IwAR0HY0YYuC0o8euPF2tmvLQ6ZiGlFQ6SNX5Hnme-G7Iti-AGdrQqjfCxLsEhttp://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/9182/TMS/TFRS-2019-Seti?fbclid=IwAR0To1JnNK4lDj5UWgaztlq0qgoqYREyN_QjwgSUpSTmYt_bmOMvS_5SJPY Kamu Gözetimi Kurumu
12 Şubat 2019

Bağımsız Denetime Sahip Olacak Şirketler

9 Şubat 2019

Türkiye’de Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algı ve Beklentileri” araştırmasının sonuçları yayınlandı

ACCA TÜRKİYE ENTEGRE RAPORLAMA ACCA SONUÇ BÖLÜMÜ Araştırmanın sonuçları, gerek şirketler gerekse diğer paydaşlar nezdinde entegre rapor hazırlamanın, şirketlerde entegre düşünce yapısının oluşturularak hayata geçirilmesi açısından […]
14 Ocak 2019

Denetim Belgemiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgemize kavuştuk, mutlu ve gururluyuz. 🎉🎊
12 Aralık 2018

Şirketimizin KGK Tarafından Denetim Yetkisi Almaya Hak Kazanmıştır.

Şirketimizin KGK tarafından yetkilendirilmesiyle, yılın son günlerini başarıyla taçlandırdık.🎉👏 Tüm dostlarımızın da bizim gibi hayallerinin gerçek olacağı yeni bir yıl diliyoruz.