İlkelerimiz


1)Bağımsızlık
Denetim Şirketimiz, dürüst ve objektif olarak, denetçilerine profesyonel şüphecilik içerisinde hareket etmesine olanak sağlayacak ortamı sunar. Bağımsızlık, yönetilmesi gereken bir ayrıcalığımızdır.

2) Çoğulculuğa ve Çeşitliliğe Saygı
Organizasyonlar ve de toplum çapında farklılıklara saygı duyan, değer veren bir yönetim anlayışının, bireylerin haklarını koruyan çoğulculuğa dayalı bir yaklaşımın gelişmesine önem veririz.

3) Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Kurumsal Yönetişimin birbirini tamamlayan özelliklerinden şeffaflık ve hesap verilebilirlik dinamik bir kavramdır. Hizmet talep edenler ihtiyaçları olan açık, şeffaf ve saydam bilgiye yetkin denetçilerimiz vasıtasıyla ulaşırlar.

4) Yeterlilik
Alanında uzman denetçilerimiz ,denetim süreci kapsamında en yüksek verimde ve kalitede hizmet sunmaktadır.Denetçilerimiz düzenleyici kamu otoritesinin sürekli eğitim şartlarını sağlamaktadır.Uluslararası mesleki üst örgütlerin muhasebe ve denetim standartları alanında güncellemelerine en hızlı şekilde adapte olmaktadırlar.

5) Dürüstlük
Denetim şirketimiz dürüstlük ve mesleki etik ilkelere bağlıdır. Dürüstlük aynı zamanda doğru iş yapma ve güvenilir olmayı da kapsamaktadır. Dürüstlük ilkemiz, firmalarla ilişkilerimizde öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlamaya katkı sunar.

6 )Kalite
30 yılı aşkın mesleki bilgi birikime sahip alanlarında deneyimli denetçilerimiz verilen hizmetin en yüksek kalitede çıkmasının teminatını oluşturan unsurlarımız arasındadır. Bileşkenin, kurumsal kültürüne katkı sunacak yeni çalışma arkadaşlarımızın da aynı kalite standardına ulaşmaları için kurum içi eğitimle deneyimlerimizi aktarıyoruz. Yaşam boyu öğrenme isteğinde olmaları ve de gelişime açık olmalarına önem veriyoruz.

7)Tarafsızlık
Çıkar çatışmaları, ön yargılar ve diğer unsurların denetim hizmeti ile ilgili kararlarımızı etkilemesine izin vermeme yükümlülüğümüzü yerine getirmektedir. Sunduğumuz hizmetin kalitesini ve güveni olumlu yönde etkiler.