Hizmetlerimiz

Vergi


Vergi Ve Revizyon İşletme maliyetlerimizde önemli bir unsur olan vergiyi yönetmek, günümüzün değişen koşullarına uyum sağlayarak ve modern teknikler kullanarak sizlere en iyi hizmeti verme ve destek sağlama bilinci içerisinde hareket etmekteyiz. Vergi hizmetlerimiz hakkında teklif almak için tıklayınız.

Şirket Değerleme


Şirket satın almayı, birleşmeyi, elden çıkarmayı,
yeniden yapılanmayı ve ortaklıklar kurmayı amaçlayan firmalara şirket ve hisse değerleme hizmeti sunmaktayız.

Kurumsal Finansman


Müşterilerimizi dinleyerek, istek ve ihtiyaçlarına, iş hedeflerine uygun bir denetimi hayata geçiriyoruz.
Amacımız size sağladığımız katma değeri maksimum seviyeye çıkarmaktır.

Bağımsız Denetim


Uluslararası Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Standartları sayesinde çağımızın global ekonomik gerekliliklerinden biri olarak firmalarımızın şeffaf ve süreklilik arz eden koşulları sağlaması için uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim çalışmalarını deneyimli profesyonellerden oluşan ekiplerimizle gerçekleştirmekteyiz.

Mali Hukuk Danışmanlığı


Mali Hukuk Danışmanlığ Bileşke Bağımsız Denetim Şirketi sizlere özellikle aşağıda bulunan konularda danışmanlık sunmaktadır:

Muhasebe danışmanlık hizmetleri


Firmanızla ilgili ait muhasebe danışmanlığı ve bordrolama hizmetleri konusunda, profesyonel çözümler sunuyoruz.